Monilukutaito-opetuksen perusteet

Esitys siitä, kuinka uudet kirjoitustaidot voi huomioida monilukutaito-opetuksessa:

Mainokset
Normaali

Mitä monilukutaidon opetus tarkoittaa?

Täysipainoinen osallistuminen tulevaisuuden yhteiskuntaan vaatii paljon laajempia kirjoitustaitoja kuin koulun kirjoittamisen opetus tällä hetkellä tarjoaa. Uusiin opetussuunnitelmiin yli ainerajojen tuleva monilukutaidon käsite voi tarjota väylän näiden uusien kirjoitustaitojen opiskeluun, mikäli aktiiviseen osallistumiseen ja luovaan sisällöntuotantoon ohjaavat uudet kirjoitustaidot nostetaan tasaveroisesti uusien lukutaitojen rinnalle. Uudistuksella on kuitenkin jo kiire, sillä oppilaat elävät vapaa-ajalla pitkälti jo uusien kirjoitustaitovaatimusten keskellä.

Ohessa aiheesta kirjoittamani artikkeli Monilukutaidon opetus on ennen kaikkea uusien kirjoitustaitojen opetusta Kielikoulutuspolitiikan verkkolehdessä Kieli, koulutus ja yhteiskunta. 

http://www.kieliverkosto.fi/article/monilukutaidon-opetus-on-ennen-kaikkea-uusien-kirjoitustaitojen-opetusta/

Myös lehden pääkirjoitus Maailma muuttuu, muuttuuko opetus?- Näkökulmia opetusteknologian käyttään kielenoppimisessa – ja opetuksessa sivuaa mielenkiintoisesti aihetta

http://www.kieliverkosto.fi/article/maailma-muuttuu-muuttuuko-opetus-nakokulmia-opetusteknologian-kayttoon-kielenoppimisessa-ja-opetuksessa/

Normaali