Miten uutta kirjoittamista voi opettaa?

Olin ITK-2015 – seminaarissa ( http://www.itk.fi/2015/ ) Hämeenlinnan Aulangolla perjantaina luennoimassa uusista kirjoitustaidoista ja monilukutaidosta. Kireän aikataulun vuoksi jäi uuden kirjoittamisen opetusta koskeva dia kokonaan käsittelemättä. Lupasin kuulijoille, että tuon sen tähän blogiini. Alla siis luettelo vinkkejä uuden kirjoittamisen opetuksen tueksi. Ja kiitos vielä kaikille ITK 2015- päivillä olleille innostavista luennoista ja keskusteluista.

  • Käytetään tekniikkaa -> erilaisia sovelluksia, verkkoympäristöjä, kameraa, kännykkää ym.
  • Luodaan multimodaalista tekstiä -> yhdistetään ääntä, kuvaa, liikkuvaa kuvaa, esteettistä sommittelua, kirjoitusta.
  • Ollaan sosiaalisia -> tuotetaan ja muokataan tekstejä yhdessä, osallistutaan verkkoyhteisöjen toimintaan, jaetaan tekstejä.
  • Opetellaan julkisuustaitoja-> julkaistaan tekstejä, vastaanotetaan palautetta, perehdytään lainsäädäntöön, mietitään julkaistun tekstin lyhyt- ja pitkäaikaisia vaikutuksia, opetellaan ”markkinoimaan” omia tekstejä.
  • Opetellaan mitkä tekstilajit ja mikä kirjoitusprosessin vaihe vaatii monisuorittamistaitoja ja mitkä taas tietoista syventymistä, harjoitellaan näiden tilojen vaihtelua ja siihen soveltuvia tekniikoita.
  • Luovuustaidot -> Tehdään tekstien kirjoittamisesta luova ja nautinnollinen prosessi, innostetaan uusiin kokeiluihin, käytetään luovia menetelmiä ja luovaa kirjoittamista, ohjataan löytämään sisäinen motivaatio, luodaan ympäristö jossa ei tarvitse pelätä virheitä, käytetään yhteisöllistä luovuutta
  • Roolien muutos: opettaja on mukana oppimassa ja tekemässä tekstejä.
  • Yhdistetään perinteistä kirjoittamisen opetusta uuden kirjoittamisen opetukseen.
Mainokset
Normaali