Monilukutaito-opetuksella maahanmuuttajat nopeasti osaksi yhteiskuntaa

Eurooppaa on kohdannut ennennäkemätön maahanmuuttajavyöry. Suurin osa tulijoista on tullut jäädäkseen ja siksi onkin tärkeää pohtia keinoja, jolla muuttajat saataisiin integroitua mahdollisimman nopeasti aktiiviseksi osaksi yhteiskuntaa.

Kohdemaan kielen pikaista oppimista on monesti pidetty sopeutumisen avaintekijänä. Ongelmana on kuitenkin, että useat tulijat ovat myös ainakin osittain luku- ja kirjoitustaidottomia, jolloin tarjolla olevista kielenopetusmetodeista ei juuri ole hyötyä. Ongelma on suurin niiden kohdalla, jotka ovat jo ohittaneet oppivelvollisuusiän.

Ja vaikka  somalialainen, Zahra 40v, oppisikin luku- ja kirjoitustaidon lisäksi hallitsemaan auttavasti suomen kielen, riittävät nämä taidot monesti lähinnä arkipäivän käytännön tilanteista selviytymiseen, ei niinkään merkityksellisen elämän rakentamiseen saatikka todelliseen integroitumiseen yhteiskunnallisesti aktiivisena kansalaisena.

Globaalissa digyhteiskunnassa kieliopetusta olisikin ehdottomasti annettava monilukutaitopedagogiikkaan pohjautuen. Sen avulla voidaan samanaikaisesti harjaannuttaa sekä perinteisiä luku- ja kirjoitustaitoja, opettaa uutta kieltä että  uusia luku- ja kirjoitustaitoja. Uudet luku- ja kirjoitustaidot ovat siis verkossa ja uusissa medioissa tarvittavia, perinteisiä taitoja laajentavia kompetensseja, kuten esimerkiksi multimodaalinen kirjoittaminen.

Monilukutaitopedagogiikassa lähdetään rakentamaan opiskelijan tekstitaitoja aiemman kielitaidon ja osaamisen pohjalta sekä hyödynnetään erilaista digitaalista verkkotekniikkaa. Opiskelija saavuutta kielitaidon lisäksi medioituneessa verkkoyhteiskunnassa tarvittavia tärkeitä uusia taitoja. Nämä taidot haltuunottamalla Zahrastakin  saattaisi tulla aktiivinen kansalainen, joka pystyy ottamaan haltuun oman elämänsä heikommasta kielitaidosta, vähäisemmästä varallisuudesta, suppeammasta koulutuspohjasta sekä etnisestä taustastaan riippumatta.

Verkon avulla Zahra voi oppia hoitamaan aktiivisesti omia asioitaan ja vaikuttamaan verkossa omalla kielitaitopotentiaalillaan, joka voi koostua esimerkiksi omasta äidinkielestä, tyydyttävästä suomen kielestä sekä englannin kielen alkeista. Uusien taitojensa avulla hän voi myös luoda sosiaalisia verkostoja,  löytää itselleen luovan ilmaisukanavan esimerkiksi valokuvauksesta tai bloggaamisesta, opiskella sekä työllistyä.

Verkon tarjoamat mahdollisuudet uusien luku- ja kirjoitustaitojen taitajalle ovat lähestulkoon rajattomat!

Monilukutaitopedagogiikka maahanmuuttajien S2-opetuksessa mahdollistaisi siis:

-Kokonaisvaltaisen kielitaidon nopeamman kehittymisen (uutta kieltä aletaan osana  uusia luku- ja kirjoitustaitoja, jolloin  samalla kehittyvät myös perinteiset luku- ja kirjoitustaidot)

-Kielellisen – ja kulttuurisen itsetunnon vahvistamisen (minäpystyvyyden koheneminen konkreettisen toiminnan ja näkyvien tulosten kautta)

-Aktiivisen kansalaisuuden (vaikuttaminen omiin asioihin, työllistyminen, opiskelu)

-Väylän itseilmaisuun ja luovuuteen (mielenterveyden koheneminen, traumojen purkaminen, merkityksien löytäminen omalle elämälle)

-Sosiaaliset verkostot ( vertaistuki, elämän mielekkyys)

Monilukutaito-opetus nopeuttaa ja edistää  myös aitoa sopeutumista uuteen kotimaahan.

Pelkästään uuden kielen ja perinteisen luku- ja kirjoitustaidon hallinta ei enää riitäkään todelliseen integroitumiseen nykyaikaisessa digiyhteiskunnassa.

Lue lisää Oulun yliopiston s2-monilukutaitopedagogiikan tutkimushankkeesta

Katso video uusista luku- ja kirjoitustaidoista

 

Mainokset
Normaali