Mitä kirjoittaminen on 21. vuosisadalla?

Kirjoittaminen on muuttunut. Se ei ole enää vain tekstin raapustamista paperille, vaan paljon muutakin.Myös sen yhteiskunnallinen merkitys on muuttunut. Kirjoittaminen ei ole vain pakollinen kommunikointiväline puheen ohella, vaan kaikkein keskeisin ydintaito modernissa digiyhteiskunnassa.

Siksi on ensiarvoisen tärkeää miten kirjoitustaitoa opetetaan. Uuden kirjoittamisen kouluopetus on otettava pikaisesti perinteisen kirjoittamisen opetuksen rinnalle, jotta kaikilla nuorilla olisi mahdollisuus menestyä tulevaisuuden luovuutta ja sosiaalisuutta korostavassa verkostoyhteiskunnassa.

Mitä uusi kirjoittaminen sitten on?

  • multimodaalisuutta Kirjoittaminen on tekstiä, ääntä, kuvaa, videoita, visuaalisuutta ja kaikkia muita merkityksiä välittäviä elementtejä.
  • sosiaalista Kirjoittaminen ei ole enää yksilötaito, vaan se on sosiaalisen taito.Kirjoittaminen tapahtuu osana yhteisöjä.
  • hyperlinkkiytynyt prosessi Kirjoittaminen ei ole enää lineaarisesti etenevää, vaan teksti yhdistyy linkkien avulla osaksi yhä laajempia kokonaisuuksia ja tarjoaa vaihtoehtoisia etenemisreittejä. Tekstin muoto ja prosessi ovat alati liikkeessä.
  • tekniikkaa Kirjoittamiseen liittyvät koko ajan kehittyvä tekniikka, muuttuvat sovellukset ja toimintaympäristöt sekä hybrinen asetelma kirjoittajan ja tekniikan välillä.
  • julkista Kirjoittaminen tapahtuu julkisesti. Sen kohderyhmät ovat plastisia ja sen olemukseen liittyy jatkuva dialogisuus.
  • luovaa Luovuus on uuden kirjoittamisen toinen keskeinen ominaisuus. Se tulee ilmi alati muuttuvien tekstilajien luovana käyttönä ja yhdistelynä, sosiaalisesti luovina toimintatapoina, sisällöllisenä luovuutena sekä alati uutta etsivänä, leikkivä ja uteliaana asenteena.
Mainokset
Normaali